TYÖLUETTELO   • Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos, lastentarha-
  opettajakoulutus. Helsinki 1994. Peruskorjaus. Yliopistotiloja
  vuodelta 1932 peräisin olevaan kansakoulurakennukseen.
  Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu 4755 kem2. Rakennushallitus.
• Helsingin yliopisto. Opiskelijakirjasto. Helsinki 1996. Kirjasto-
  ja toimistotilojen toimintojen sijoittaminen 1960-luvulta
  peräisin olevaan Pukevan liikekiinteistöön. Sisustus- ja
  kalustesuunnittelu 7000 kem2. Helsingin yliopisto.
• Kuopion yliopisto. Kirjasto Snellmania. Kuopio 1994.
  Yliopistorakennus vuodelta 1971. Kirjaston ja toimistotilojen
  toimintojen ja kalusteiden uudelleen sijoittelu.
• Helsingin yliopisto. Toimitiloja. Helsinki 1987-1991.
  Sisustus-, kalustus-, kaluste-, verho- ja opastesuunnitelmia,
  mm. Arabian yritystalon toimitilat, limnologian laitos,
  slaavilaisen kielitieteen laitos, puhelinkeskus, kirjastotiloja.
• Yläaste ja lukio. Hangon ruotsinkielinen. Hanko 1989.
  Koulurakennus vuodelta 1897. Sisustus- ja kalustesuunnittelu.
  4990 kem2. Arkkitehtitoimisto Osmo Lappo.
• Helsingin yliopisto. Vallilan laitokset. Helsinki 1987. Yliopiston
  toimisto-, opetus- ja kirjastotiloja 1960-luvulta peräisin olevaan
  toimistorakennukseen, mm. tietojenkäsittelytieteen laitos,
  ATK-keskus, Helsingin yliopiston tietopalvelu,
  tieteellisten kirjastojen ATK-yksikkö, luonnontieteen kirjasto,
 
  bibliografinen osasto. Sisustus- ja kalustesuunnittelu.
  20000 kem2. Arkkitehtitoimisto Turtiainen&Vesikansa.
• Joensuun yliopisto. Uudisrakennushanke. Kutsukilpailu 1999.
  Valtion kiinteistölaitos.
TYÖLUETTELO
JULKAISUISSA JULKAISUISSA
TOIMINTATIEDOT TOIMINTATIEDOT
YHTEYDENOTTO YHTEYDENOTTO
   
Liikerakentaminen   • Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos.
  Lastentarhaopettajakoulutus. Helsinki 1996.
  Yliopistorakennuksen lisärakennus.
  Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu 2700 kem2.
  Valtion kiinteistölaitos.
                  Liikerakentaminen
Teollisuusrakentaminen Teollisuusrakentaminen
Julkisrakentaminen Julkisrakentaminen
Asuinrakentaminen Asuinrakentaminen
Peruskorjaus Peruskorjaus
Kaavoitus Kaavoitus
Muut Muut