TYÖLUETTELO     SISUSTAMINEN

• Helsingin yliopisto. Opiskelijakirjasto. Helsinki 1996.
  Kirjasto- ja toimistotilojen toimintojen sijoittaminen 1960-luvulta peräi-
  sin olevaan Pukevan liikekiinteistöön. Sisustus- ja kalustesuunnittelu
  7000 kem2. Helsingin yliopisto.
• Hartolan ryhmäkoti. Hartola 1994. Vanhusten dementiaryhmäkoti.
  Kiintokalustesuunnittelu. Suunnittelukeskus Oy.
• Avopalvelukeskus ja tukiasunnot. Kuninkaankartano. Hartola
  1994. Vanhusten avopalvelukeskus ja ryhmäkodit. Kiintokalustesuun-
  nittelu. Suunnittelukeskus Oy.


• Kuopion yliopisto. Kirjasto Snellmania. Kuopio 1994. Yliopistoraken-
  nus vuodelta 1971. Kirjaston ja toimistotilojen toimintojen ja kalustei-
  den uudelleen sijoittelu.
• Yläaste ja lukio. Hangon ruotsinkielinen. Hanko 1989. Koulurakennus
  vuodelta 1897. Sisustus- ja kalustesuunnittelu 4990 kem2. Arkkitehti-
  toimisto Osmo Lappo.
• Helsingin yliopisto. Toimitiloja. Helsinki 1987-1991. Sisustus-, kalus-
  tus-, kaluste-, verho- ja opastesuunnitelmia, mm. Arabian yritystalon
  toimitilat, limnologian laitos, slaavilaisen kielitieteen laitos,puhelin-

 
  keskus,kirjastotiloja.

• Edustussauna PSP-Kuusisaari. Helsinki 1988. Sauna 70-luvulta, si-
  sustus- ja kalustesuunnittelu. Postipankki Oy.
• Sturenportti. Posti- ja telehallitus. Helsinki 1987. Edustus-, neuvot-
  telu-, kokous- ja koulutustilat. Sisustus- ja kalustesuunnittelu 30000
  kem2. Arkkitehtitoimisto Pohjanpelto&Suomala.
• Helsingin yliopisto. Vallilan laitokset. Helsinki 1987. Yliopiston toi-
  misto-, opetus- ja kirjastotiloja 1960-luvulta peräisin olevaan toimisto-
  rakennukseen, mm. tietojenkäsittelytieteen laitos, ATK-keskus, Hel-


  singin yliopiston tietopalvelu, tieteellisten kirjastojen ATK-yksikkö,  
  luonnontieteen kirjasto, bibliografinen osasto. 20000 kem2.
  Sisustus-ja kalustesuunnittelu. Arkkitehtitoimisto Turtiainen&Vesikansa.
• Villa Saunalahti. WSOY. Siuntio 1987. Edustushuvila. Sisustus- ja
  kalustesuunnittelu 200 kem2. Arkkitehtitoimisto Pohjanpelto&Suomala.
• Paitis Turku, Kauppiaskatu 3. Turku 1986. Vaatetusliike 1800-luvulta
  peräisin olevaan liikerakennukseen. Sisustus- ja kalustesuunnittelu.
• Paitis Lasipalatsi. Helsinki 1985. Vaatetusliike 1930-luvulta peräisin
  olevaan liikerakennukseen. Sisustus- ja kalustesuunnittelu.


• Oy Jakob Grûnstein Ab Senaatti-Center, Unioninkatu. Helsinki 1984.
  Turkisgalleria Kiseleffin taloon vuodelta 1818. Sisustus- ja kaluste-
  suunnittelu.
  TUOTESUUNNITTELU

• Alakattojärjestelmä 1987. Mittarityyppikatoksen alakattojärjestelmä  
   soveltuen jo rakennettuihin ja uusiin jakamoiden katoksiin.  
  Oy Shell Ab.
• Tuolisarja Merirosvo 1985.
• Parvekekalustesarja Diagonaali 1982. 2. palkinto kehitysaluerahaston   järjestämässä huonekalusuunnittelukilpailussa 1982
• Valaistuskohde-kilpailu. Kunniamaininta 1995.Kohteena peruskorjaus-
  projekti Helsingin yliopisto, OKL, lastentarhaopettajakoulutus, päärak.
• Kalusteiden suunnittelua useisiin julkisiin kohteisiin 1979-2000.
  NÄYTTELYSUUNNITTELU

• Messuosasto 1988. Osasto Finnbuild-messuilla. Mäkelä Metals.
• Näyttely- ja myyntiosasto1987. Kalustekartano Vepsäläinen.
  Muurame Oy.

  GRAAFINEN SUUNNITTELU

• Taitto-, kuvitus- ja valokuvausprojekteja. Kuopio 1995-1997. Esite- ja   tiedotusmateriaalia, toimintakertomukset, yksikön lehti. Pohjois-Savon   ammattikorkeakoulu.


• Käpy-merkki 1991. Kätkytkuolemaperheiden yhdistys KÄPY ry:n logo.
• Kalusteluettelo-työryhmässä Leena Aaltonen. Muurame Oy. 1987.
• Hinnastovalomainos. Tuotesuunnittelu 1986. Simpukka-kahvilaketjun
  ravintoloihin. Oy Shell Ab.
• Kolmen helmen simpukka-merkki. 1985. Oy Shell Ab.

  MULTIMEDIA

• CD-ROM toiminnan esittelyyn. Kuopio 1997. Pohjois-Savon ammatti-
  korkeakoulu.
TYÖLUETTELO
JULKAISUISSA JULKAISUISSA
TOIMINTATIEDOT TOIMINTATIEDOT
YHTEYDENOTTO YHTEYDENOTTO
     
Liikerakentaminen   • Asunto Tanska. Helsinki 1988. Jugend-edustus-
  asunto Eiraan, Villa Ulrika.
  Sisustus- ja kalustesuunnittelu 380 hum2.
    • Liikemerkki, magneettitarra, kirjastokortti. Kuopion
  yliopiston kirjasto. Kuopio 1996-1997.
 
              Liikerakentaminen
Teollisuusrakentaminen Teollisuusrakentaminen
Julkisrakentaminen Julkisrakentaminen
Asuinrakentaminen Asuinrakentaminen
Peruskorjaus Peruskorjaus
Kaavoitus Kaavoitus
Muut Muut